Lions Cancerfond Väst

LIONS CLUB TRANEMO

Insamlingsstiftelsen Lions

Cancerforskningsfond i västra Sveriges syfte är att samla in medel för att stödja klinisk cancerforskning, d v s patientnära forskning inom cancerområdet, vid sjukhus i västra Sverige. insamlingen sker i samverkan med lionklubbarna i västra Sverige.

Pg 90 01 92-6