Hem

LIONS CLUB TRANEMO

Lions Club, Tranemo bildades 1963. Klubben har nu ett  25-tal medlemmar. Våra medlemmar kommer från Tranemo kommun. Klubbens syfte är att genom insamling av pengar på olika sätt, hjälpa till både lokalt, nationellt och internationellt. Vår klubb utgör en del av Lions stora världsomspännande organisation.


Lions Club i Tranemo har som målsättning att under kommande år öka antalet medlemmar, för att kunna göra en större instats både inom och utanför Tranemos gränser. Nya medlemmear som kommer in med entusiasm och friska idéer gör att klubben kan förnyas.Alla Lionsklubbar har två kassor.


Aktivitetskassan som används helt och håller till bidrag och hjälpinsatser. Hit går alla pengar som samlas in på olika sätt, och från den betalas alla bidrag och hjälpinsatser.


Administrationskassan som är klubbens interna kassa dit våra medlemsavgifter går, och som betalar vår egen verksamhet som möten, lokaler och dylikt.


Detta medför att våra insamlade medelr går helt till sitt ändamål utan några avdrag för omkostnader.