Projekt och Stiftelser

PROJEKT OCH STIFTELSER

Lions hjälper lokalt
Vi lämnar också bidrag lokalt inom Tranemo kommun. Efter ansökan sker prövning hos Lions Club, Tranemo. Några exempel på vad vi tidigare bidragit med:
- Julklappar till barn i ekonomiskt utsatta familjer
- Hjälpmedel för personer med funktionshinder
- Bidrag till sommarvistelse
Känner du att du eller någon i din närhet är i behov av ett bidrag från Lions, hör av dig till:

Lions Club Tranemo
BHS-kommittén
Storgatan 14
514 37 Tranemo

Nedan kan du läsa mer om de arbeten Lions gör och stödjer, både lokalt, tillsammans med Lions Sverige och Lions International.

Lions Club Tranemo bjuder på Nationaldagsfirande

Som lite extra nationaldagsfirande bjöd Lions Club Tranemo boende och personal på kommunens Vård och Omsorgsboenden på jordgubbstårta denna soliga eftermiddag. Glasets Hus i Limmared hjälpte oss genom att baka tjugofem jättegoda tårtor.

 Att förgylla tillvaron för våra äldre, har alltid varit en hörnsten i Lions årliga verksamhet. En tradition är att Lions Club varje år på julafton, uppvaktar med körsång och en liten julklapp.

Året som gått har Lions verksamhet mest handlat om att hjälpa Ukraina. Genom att bekosta tillverkning av vedeldade kaminer, frakter av dessa och annan utrustning till en kostnad av ca. 100.000 kronor.

 I samband med att Lions Tranemo detta år firade 60:år delades stipendier ut till lokala föreningar med stor och bred ungdomsverksamhet för ca. 80.000 kronor.

Lions Cancerfond Väst

Cancerforskningsfond i västra Sveriges syfte är att samla in medel för att stödja klinisk cancerforskning, d v s patientnära forskning inom cancerområdet, vid sjukhus i västra Sverige. insamlingen sker i samverkan med lionklubbarna i västra Sverige.
Ett sätt som Lions Club Tranemo samlar in pengar till Cancerfond Väst är genom Golftävlingar. Du behöver givetvis inte spela golf för att bidra. Nedan finns ett postgiro där pengarna går direkt till Cancerfonden.
Pg 90 01 92-6

Ett slag för hjärtat

Vi på Lions har hjärtat som en av våra hjärtefrågor.

Lions Tranemo har under senare år bl a lämnat ett flertal bidrag till hjärtstartare i olika publika lokaler runt om i Tranemo kommun.


Hjälp oss på Alla Hjärtans Dag att samla in pengar till hjärtvärda ändamål. Du hittar oss varje år utanför ICA i Tranemo i samband med Alla Hjärtans Dag.

Glasögon till alla

Har du ett par glasögon (eller flera) som du inte använder? Isåfall vill vi gärna ta hand om dem. Glasögonen vi samlar in kommer till synskadade som inte har råd att köpa egna glasögon. 
Lämna dina glasögon till oss på Storgatan eller kontakta oss så kan vi hämta dem.

Lions i samarbete med MSB

Vi samarbetar med MSB och är tidigt ute med hjälp, exempelvis vid jordbävningar och översvämningar. Vid sådana lägen samarbetar vi både med myndigheter och lokala Lionsklubbar på plats. Ett exempel är att vi köper in och lagrar tält som kan sändas ut till katastrofområden i världen.Lions hjälper Tjernobyl barn

Varje december bjuder vi ett 20-tal barn från Tjernobyl att komma till Sverige och Tranemo. De kommer från fruktansvärda förhållanden i sitt hemland och vi på Lions ger dem en stund att få vara barn, få äta sig mätta och ha roligt. Dessutom får de en utav dagarna "handla" gratis på Fyndlagret. De utgifterna står Fyndlagret för.
Vill du skänka saker, kläder eller pengar till Tjernobyl barnen och deras familjer? Kontakta oss så berättar vi för dig hur det går till.