Om oss

OM LIONS CLUB TRANEMO

Lions Club, Tranemo bildades 1963. Klubbens syfte är att genom insamling av pengar på olika sätt, hjälpa till både lokalt, nationellt och internationellt. Vår klubb utgör en del av Lions stora världsomspännande organisation.
Vi har möten en gång per månaden där vi (förrutom att vi har det förbaskat trevligt) planerar för kommande events, kampanjer, välgörenhetsaktiviteter m.m.

INSATSER

Samhällsansvar och Livskvalitet


Det är egentligen enkelt: Om var och en av oss tar ansvar för att bidra till ett bättre samhälle så kommer det snabbt bli en bättre värld att leva i och livskaliteten för var och en skulle öka. 
Det är oerhört stort att vara med i en Club som gör så mycket nytta, och att få vara med om all tacksamhet som vi får av de människor vi hjälper. 

OM LIONS

Alla Lionsklubbar har två kassor. Aktivitetskassan och Administrationskassan


Aktivitetskassan som används helt och håller till bidrag och hjälpinsatser. Hit går alla pengar som samlas in på olika sätt, och från den betalas alla bidrag och hjälpinsatser. 

Administrationskassan som är klubbens interna kassa dit våra medlemsavgifter går, och som betalar vår egen verksamhet som möten, lokaler och dylikt.

Detta medför att våra insamlade medel går helt till sitt ändamål utan några avdrag för omkostnader.
Läs mer om vad vi gjort och gör HÄR

MOTTO

Om Lions


Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del av Lions Club International. Lions är politiskt och religöst neutralt och fördömer våld och förtryck i alla dess former. Interntaionellt är Lions med i ESOC, FN's ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN förbundet.

Lions hjälper till efter katastorfer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 48 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar över hela världen. Samt genom Lions Clubs International Foundation (LCIF) som är rankad av Financial Times som världens bästa icke-statliga organisation.


Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest. Arbetet genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.


Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier "bästa kompis" är ett sådant exempel.


Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris. Internt jobbar vi bl a för att minska utsläppen av växthusgaser och skapa mer hålbar konsumtion.


Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras, religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.


För mer information gå in på www.lions.se 
PG 90 1948-0

VILL DU VARA MED I VÅR CLUB?