Historik

LIONS CLUB TRANEMO

Lions Club, Tranemo startades av ett glatt gäng tranemobor 1963. Lionsklubben i Ulricehamn stöttade och hjälpte till vid starten och är vår fadderklubb. Under klubbens första år lyckades vi med att samla in 4450 kronor. Efter 10 år var vi uppe i 35177 kronor, och därefter har våra insamlade medel ökat allt eftersom åren har gått. Under de senaste åren har vi samlat in ca. 200 000 per år.


Klubben har ungefär 25 medlemmar, och vi söker hela tiden efter fler som kan tänkas ställa upp.


Alla Lionsklubbar har som övergipande mål att stödja både lokalt och internationellt genom våra distrikt och landsorganisationer. Vi ger stöd till humanitär hjälp över hela

världen. Ett exempel är att vi köper in och lagrar tält, i samarbete med MSB, som kan sändas ut till katastrofområden i världen. Vi är tidigt ute med hjälp, exempelvis vid jordbävningar och översvämningar. Vid sådana lägen samarbetar vi både med myndigheter och lokala Lionsklubbar på plats.


När det gäller lokala insatser har vi möjlighet att ställa upp på kort varsel med pengar till behövande. Vi kan gå in snabbt och efter principen "vi ställer upp när ingen annan gör det".


Lions stöder även kultur och ungdomsverksamhet samt genomför informationsinsatser vad gäller alkohol och narkotika.


Lions Tranemo har under senare år lämnat ett flertal bidrag till hjärtstartare i olika publika lokaler runt om i Tranemo kommun. Vi har under många år delat ut presenter och sjungit julsånger på äldreboenden, och vi lämnar bidrag till grupper och personer som har ”kommit i kläm”. Vi stöder även andra organisationer vid kriser och lämnar en hel del bidrag till Lions Cancerfond Väst, som stöder cancerforskning i Västsverige . Vi har under det sista året stött inrättandet av ett avslappningsrum på Gudarpsgården, som nu börjar bli klart, och som uppskattas av både boende och personal.

HISTORIK